Kontakt

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGROVES s.r.o.


Sídlo spoločnosti: 072 34 Zalužice 419
Prevádzka: Tušická Nová Ves 168, 07202 Tušická Nová Ves,
Tel.:+421 566 495 647 +421 566 495 648
e-mail:sekretariat@agroves.sk
IČO: 44078188 IČ DPH: SK2022583244