O spoločnosti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGROVES s. r. o. hospodári na výmere 1 770 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1 642 ha ornej pôdy v katastroch obcí: Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce, čiastočne Parchovany, Dvorianky, Trhovište, Vojčice a Moravany.

Firma prevádzkuje dva výrobné úseky: úsek rastlinnej výroby a mechanizácie a úsek živočíšnej výroby.

Úsek rastlinnej výroby a mechanizácie uskutočňuje poľnohospodársku výrobu so zameraním na výrobu potravinárskej pšenice, repkového semena, slnečnicového semena, kukurice na zrno, sóje.

Ročná produkcia vyššie uvedených komodít je nasledovná:
pšenica potravinárska: 4 000 ton
semeno repky: 1 200 ton
kukurica zrnová: 2 500 ton
semeno slnečnice: 500 ton 
sójové bôby: 300 ton

Úsek živočíšnej výroby je zameraný na chov kráv bez trhovej produkcie, s celkovým stavom hovädzieho dobytka 90 ks.